Nå er det 1. november og fangstsesongen er i gang! Les om mine 7 beste fangsttips her.

  1. Gjør deg godt kjent i terrenget ditt. Det aller viktigste når det kommer til fangst er å plassere fellene dine på riktig sted, der mår og røyskatt ferdes oftest. Gå i terrenget når det kommer nysnø, spor dyrene og se hvor de ferdes.
  2. Se etter bergkanter. Dette er ledelinjer i terrenget, og mår og røyskatt bruker ofte steinrøysene som skjul. Plasser en felle på nedsiden av berget, men også på oversiden om du har mange nok feller.
  3. Se etter flaskehalser i terrenget, der stor skog blir smal for så å bli stor skog igjen. Her er flyfoto et veldig godt hjelpemidler. Flaskehalser som det her leder alt vilt. Dette er et fint sted å plassere et par feller. Er det flere flaskehalser ut fra et skogområde, plasser en felle i hver.
  4. Bekker og små elver er også fine ledelinjer. Her holder det ofte til småvilt som ryper, skogsfugl og hare. Mat til måren, og derfor ofte fine fangstplasser. Gå langs bekkene til du finner et berg, eller en skogstripe. Da har man et knutepunkt, altså 2 ledelinjer på samme sted. Mye større sjanse for at det ferdes mår og røyskatt her.
  5. Det aller viktigste er å ha fella på riktig sted, men tenkt også hva du bruker som åte. Rype-skrotter er veldig fint, eller annet kjøtt. Fisk kan også fungere, spesielt til røyskatt. Det er skrevet veldig mye om valg av luktestoff. Så lenge fellene står riktig i terrenget er ikke dette så avgjørende. Litt honning på stammen eller oppgangsstokken så holder det lenge. 
  6. Til røyskattfangst vil jeg anbefale å bruke kraftige rottefeller. Disse må ikke monteres uten kasse i terreng der det kan ferdes barn eller små husdyr som katter og små hunder! Dette er meget effektive feller til røyskatt, og jeg har ikke opplevd at røyskatter springer forbi uten å ha gått i fella.
  7. Røkt fellene ofte, gjerne et par ganger i uka. Sløs med honningen og åte i fellene. Om måren er der og spiser av det som ligger rundt stammen, så kommer den tilbake igjen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *